17 november 2018

Uitreiking Bondsonderscheidingsteken aftredende Bondsraadleden

Ann Verhulst en Igor Heller hebben in de bondsraadsvergadering van 17-11-2018 afscheid genomen als reservebondsraadslid van de afdeling Midden. Zij hebben beiden deze functie de maximale termijn van 9 jaar vervuld.

Ann Verhulst werd bij deze gelegenheid benoemd tot drager van het onderscheidingsteken van de NTTB, Igor Heller was vorig jaar al erelid van de NTTB geworden.

Tijdens de Bondsraadvergadering werd afscheid genomen van de aftredende Bondsraadleden en werden Bondsonderscheidingstekens uitgereikt.

Op de foto, van links naar rechts:

Igor Heller, Midden (erelid)
In 2006 benoemd tot lid van verdienste en op 17 juni 2017 benoemd tot erelid van de NTTB. Lid van de commissie Toernooien&Wedstrijden gedurende ruim 30 jaar; licentiefunctionaris voor de jeugd en beheerder van de jeugdranglijsten; bondsvertegenwoordiger bij landelijke jeugdevenementen; toernooileider van nationale en internationale evenementen, waaronder de WK’s in 1999 en 2011, de EK in 1998, de EJK 1995, Europese Top12 in 1991 en 1997 en het 6landencadettentoernooi in 1993 en sinds een aantal jaren betrokken bij de organisatie van de EJK’s en de EK’s in geheel Europa; lid van de Reglementscommissie vanaf 1994 en adviseur van het Hoofdbestuur en commissies; Chef d’équipe voor de EJK-ploeg; lid van de ITTF Rules Committee; voorzitter van de ETTU Ranking Committee; sinds 1992 plaatsvervangend Bondsraadslid van de afdeling Midden.

Theo Wijker, functiezetel Wedstrijdzaken (Bondsonderscheidingsteken)
Theo Wijker zat vanaf 2009 in de Bondsraad. Daarvoor was hij actief in de commissie automatisering. Hij was actief als toernooidirecteur bij een NK in Eindhoven en heeft ook geholpen bij de organisatie van het NK in Zwolle. Als coach was hij betrokken bij TTV Noordkop en diverse jeugdspelers. Vanaf 2012 tot en met heden bekleedt hij de functie van Chef d’équipe voor de ploeg van de EJK: een veeleisende, soms lastige, maar ook prachtige taak waar hij een geheel eigen invulling aan geeft.

Nico van Erp, ZuidWest (lid van verdienste)
Lid van verdienste sinds 2001 (als secretaris, penningmeester en lid TC 1956-1989, voorzitter 1976-1989, pers en propaganda sinds 1995); Organisator/toernooileider Maaslandtoernooi; Afdelingsbestuurslid Brabant 1972-1987 en 1991-2001, Bondsraadlid van Brabant en later ZuidWest, lid van het bondsraadscluster toernooien en wedstrijden). Heeft vele jaren in de Bondsraad gezeten voor Brabant en later ZuidWest, Nestor van de Bondsraad.

Ruud van Gerrevink, Gelre (Bondsonderscheidingsteken)
Ruud is voorzitter van TTV De Kroon uit Malden. Een gedreven man, die zijn zaken meer dan goed voorbereidt. Rechtlijnig en vasthoudend maar ook met emotie op het juiste moment en met een afspraak is afspraak mentaliteit.

Ann Verhulst, Midden (Bondsonderscheidingsteken)
Ann is in 1993 in Lelystad lid geworden bij LTTC en daar vrijwel meteen in het bestuur gekomen als secretaris, tot 2011 (in twee periodes). Lid van de Bondsraad in 1996 en het bestuur van de voormalige afdeling 't Gooi, als secretaris. 22 jaar lid van de Bondsraad in diverse functies.

Gerard van Giessen, Holland-Noord (lid van verdienste)
Lid van verdienste sinds 2011 (bestuurslid ’t Gooi 1988-1990, voorzitter ’t Gooi 1991-2002, voorzitter afdeling Midden 2002-2011), actief en betrokken Bondsraadslid vanaf 1985 tot en met heden, eerst voor afdeling ’t Gooi dat later afdeling Midden werd en daarna voor afdeling Holland-Noord.

Joop van Raaij, Frans van 't Hul, Piet Korstanje waren verhinderd en staan niet op de foto:

Joop van Raaij, Gelre (Bondsonderscheidingsteken)
Lid van verdienste en erelid van TTV Shot Wageningen. Bij deze club lid geweest van de commissie Nieuwe Huisvesting, de sponsorcommissie, commissie wedstrijdzaken, technische zaken, beheercommissie van het gebouw, jubileumcommissie, commissie van organisatie van diverse verenigingstoernooien en wedstrijdsecretaris.

Frans van ‘t Hul, Oost (Bondsonderscheidingsteken)
Bij de bondsraadsvergaderingen waar hij aanwezig kon zijn, was hij ook daadwerkelijk aanwezig, met een kritische inbreng. Bijvoorbeeld op financieel terrein, waar budget beter besteed kan worden aan ondersteuning breedtesport of aan ondersteuning kleine verenigingen, twee motto's van Frans. Als filosofie hanteert Frans dat een oplossing of product pas duurzaam is als het rendeert. En dat heeft Frans in de bondsraad ruim negen jaren uitgedragen.

Piet Korstanje, Oost
Piet was een aantal jaren lid van het bestuur van de NTTB / Afdeling Oost. In 2011 moest hij wegens ziekte stoppen als functionaris breedtesport. Tot zijn grote vreugde bleef hij verbonden aan de afdeling toen hij plaatsvervangend Bondsraadslid kon worden. Ook voor de NTTB bleef hij actief als verantwoordelijke voor het beheer van de kleding van de nationale ploegen. Ondanks zijn ziekte en vele ingrijpende operaties blijft Piet een tafeltennisser pur sang. Actief in de competitie maar ook actief bij veteranentoernooien. In het verleden maakte Piet gebruik van twee verschillende bondsnummers opdat hij zowel bij Swift'64, afdeling Oost, als bij Lelystad United, afdeling Midden competitie kon spelen. 

(Ereleden en leden van verdienste hebben reeds een hogere onderscheiding ontvangen.)