23 mei 2019

Nieuw afdelingscompetitiereglement op de website opgenomen

Dit nieuwe afdelingscompetitiereglement is vastgesteld in de ALV van 15-05-2019. Via dit nieuwe afdelingscompetitiereglement zijn nu ook de duocompetitie en de flexcompetitie gereglementeerd.

In artikel 31 lid 2 is het besluit van de ALV opgenomen dat spelers binnen dezelfde klasse mogen invallen, ongeacht het teamnummer, voor zover deze spelers het team niet (overmatig) ver­ster­ken. Het laatste is ter beoordeling van de competitieleider. Hiervoor kan de competitieleider bijvoorbeeld gebruik maken van het publiceren van invalbeperkingen of invalcriteria. Bij invalcriteria moeten we denken aan ratinggrenzen.

 

Met vriendelijke groeten,

Thijs van Veen

secretaris NTTB afdeling Midden

tel. 033-4726015 en 06-10112862

secretaris@nttb-midden.nl