27 april 2019

Algemene Ledenvergadering van de NTTB afdeling Midden

Aan de bestuursleden van alle verenigingen in de afdeling Midden van de NTTB en aan afdelingsfunctionarissen en andere betrokkenen.

Beste mensen,

Bijgaand de uitnodiging, de agenda, de jaarverslagen en de bijlagen voor de ALV van de NTTB afdeling Midden op woensdagavond 15 mei 2019 in de kantine van sporthal Bieshaar in Hoogland,
Aanvang 20.00 uur.
Wij hopen u aldaar te verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
Thijs van Veen
secretaris NTTB afdeling Midden
tel. 033-4726015 en 06-10112862
secretaris@nttb-midden.nl