25 september 2019

Jeugdplatform, overleg jeugdverenigingen afdeling Midden

Het jeugdplatform, het overleg van alle jeugdverenigingen binnen de afdeling Midden onder de bezielende leiding van Misja Heller (Misja@misjaheller.nl, komt weer bijeen op woensdagavond 25 september a.s.