Voorgift-tabel Beker 2018

Voorgift-tabel Bekercompetitie Afdeling Midden 2018

Na uitgebreide analyse van de resultaten van de Beker 2017 heeft de Bekercommissie het voorgiftsysteem weer verder gefinetuned. Dit jaar is de rating die voor de Beker gebruikt wordt het gemiddelde van drie ratings: start najaar 2017, start voorjaar 2018 en eind voorjaar 2018. Het gebruik van drie meetmomenten zorgt voor een meer representatieve bekerrating ten opzichte van 2017.

Ratingkorting

Voor twee groepen spelers zal een korting op de bekerrating worden toegepast:

 • Lagere ratings (<900): per 8 punten rating onder de 900 → 1 punt ratingkorting

  Voorbeeld: speler met rating 740 krijgt 20 punten korting en bekerrating 720

  (900 – 740 = 160 ; 160 / 8 = 20 punten ratingkorting)
 • Hogere ratings (>1750): per 4 punten rating boven de 1750 → 1 punt ratingkorting

Enkelspel berekening

Speler A heeft een rating van 1525 en speelt tegen speler B met een rating van 1076.

Het verschil in rating is dan: 1525 - 1076 = 449 punten.

Volgens onderstaande tabel is de voorsprong voor speler B dan: 10-0

Dubbel berekening

 

 • Tel de ratings van dubbel 1 bij elkaar op
 • Tel de ratings van dubbel 2 bij elkaar op
 • Bepaal het verschil tussen beide dubbels
 • Deel deze vervolgens door 2 en afronden naar boven
 • Zoek de voorgift op in de tabel

 

Een voorbeeld:

Dubbel 1: Speler A: 1525, Speler B: 1474

Dubbel 2: Speler X: 1076, Speler Y: 1165

Totaal Dubbel 1: 1525 + 1474 = 2999

Totaal Dubbel 2: 1076 + 1165 = 2241

Het verschil is: 2999 – 2241 = 758

Deel de uitkomst hiervan vervolgens door 2: 758 / 2 = 379

Zoek deze waarde op in de voorgiftetabel.

De voorsprong voor Dubbel 2 is 9-0.

 

Voorgift-tabel Bekercompetitie 2018

VERSCHIL IN ELO-RATING  
VAN TOT VOORGIFT
0 64 0
65 109 2
110 144 3
145 179 4
180 219 5
220 264 6
265 314 7
315 364 8
365 419 9
420 484 10
485 564 11
565 639 12
640 724 13
725 824 14
825 939 15
940 1074 16
1075 1224 17
1225 1374 18
1375 - 19