12 februari 2019

Vooraankondiging voor de bijeenkomst tussen de NTTB en de Afdelingsverenigingen

maandag  9 september 2019   te Maastricht

Aanvang  19:30 uur. 

Gymzaal ( wijk Caberg )

Prestantstraat 112,  6217 XV  Maastricht.

 

Eventuele agendapunten uwerzijds dienen uiterlijk 15 augustus 2019  bij het afdelingssecretariaat

p.a. De Bak 27, 6245 HR Eijsden, schriftelijk ingediend te zijn.

 

Aanmelden of Afmelden voor 15 augustus 2019

Wij hopen op een grote opkomst en een constructieve vergadering,