18 april 2018

Nieuwe website NTTB afdeling Limburg

De website van de afdeling Limburg is vanaf nu in de zelfde vormgeving als de andere afdelingen van de NTTB. De vormgeving is daarmee ook in lijn met die van de NTTB.

Momenteel is niet alle ‘oude’ informatie van de vorige website terug te vinden. Een deel hiervan zal ook niet overgezet worden. Een aantal items moet nog overgezet worden. Alle actuele zaken zijn nu al terug te vinden.

De komende weken zullen gebruikt worden om nog een deel van de informatie die voorheen beschikbaar was over te nemen in het nieuwe jasje. Daarnaast zullen er nog diverse nieuwe items geplaatst worden.

We staan open voor suggesties, vragen en opmerkingen van gebruikers. Hiervoor kunt u mailen naar de afdelingsondersteuner van de afdeling Limburg: afdelingsondersteuner@nttblimburg.nl

TOELICHTING WEBSITE

Homepage = banner + laatste vier nieuwsberichten + snelmenu (competitie NAS, recreantencompetitie, LJM, inloggen NAS, Facebook

Hoofdmenu:

 • Nieuws
 • Kalender
 • Wedstrijdsport
 • Organisatie
 • Breedtesport
 • Topsport
 • verenigingsondersteuning

De eerste vier zijn in grote lijnen functioneel en ‘gevuld’. De laatste drie zullen de komende weken gevuld worden.

Toelichting kalender

= Evenementen

 • Wedstrijden (die nog gespeeld moeten worden) *
  • Toernooien binnen afdeling Limburg (georganiseerd door afdeling of vereniging)
  • Landelijke toernooien
 • Bijeenkomsten
 • Overige evenementen

*) wedstrijden die al gespeeld zijn en waarvan uitslagen beschikbaar zijn staan onder wedstrijdsport (submenu toernooien)

Toernooien georganiseerd door verenigingen:

Verenigingen die een toernooi organiseren kunnen dit hier kenbaar maken.

Weergave op smartphone en tablets

De weergave op smartphones en tablets is nog niet optimaal. Dit geldt zeker voor de banner, maar ook voor diverse andere zaken. We proberen dit de komende maanden te verbeteren.