27 februari 2019

Kids Aktief 2018-2019 III in Heerlen

In seizoen 2017-2018 is voor het eerst Kids Aktief georganiseerd. Vanwege het succes van deze activiteit wordt dit in seizoen 2018-2019 voortgezet binnen de afdeling Limburg. Deze zullen zoals bekend tegelijkertijd plaats vinden met de toernooien van de Limburgse Jeugdmasters, in de ochtend. Het is een evenement speciaal voor de doelgroep van de beginnende (mini) welpen.

Programma Kids Aktief
Globaal zal het programma voor die ochtenden er als volgt uit gaan zien:
9.00 uur Welkomstwoordje, uitleg, uitdelen naamstickers
9.10 uur Gezamenlijke warming-up (incl. reactiespel)
9.25 uur Aanvang met spellengedeelte (gebaseerd op (oog-hand)coördinatie, snelheid, behendigheid, mikken).
10.00 uur Aanvang tafeltennis gedeelte
10.30 uur Pauze
10.45 uur Aanvang wedstrijdgedeelte.
11.40 uur Cooling down (stretchen, lenigheid)
11.50 uur Afsluiting, uitreiking aandenken.

Leiding
Het programma zal in principe onder leiding staan van Linda v.d. Leur-Creemers.
De organiserende vereniging van de Limburgse Jeugdmasters, TTV Lybrae Consultants, draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers voor ondersteuning en sparring en de te gebruiken trainingsattributen.

Datum en tijd
De derde Kids Aktief van 2018-2019 vindt plaats op zondag, 10 maart 2019 (gelijktijdig met het tweede toernooi van de Limburgse jeugdmasters). De deelnemers dienen uiterlijk om 8.45 uur aanwezig te zijn.

Locatie
Locatie van deze 3e Kids Aktief: Sporthal A Gene Bek, Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen.

Inschrijven
Door middel van het bijgevoegde inschrijfformulier kunnen de deelnemers worden aangemeld via e-mail secretaris@nttblimburg.nl. De inschrijvingen dienen uiterlijk zondag 3 maart 2019 binnen te zijn.

Inschrijfgeld
Per deelnemer is een inschrijfgeld verschuldigd van € 5,00. De incassering van het inschrijfgeld gebeurt door de NTTB via de vereniging.