11 december 2018

Jeugdcompetitie voorjaar 2019

Beste verenigingen,

 

De laatste weken krijgen regelmatig te horen dat bij de samenstelling van de jeugdteams problemen ontstaan bij de vereniging maar dat ze ook geen raad weten of het wel een trio dan wel een duo team zou kunnen of moeten worden i.v.m. de sterkte van het team. Wij kunnen ons dit goed voorstellen temeer omdat tijdens de vergadering van 1 november j.l. de meeste vertegenwoordigers van de verenigingen voorstander waren om een triocompetitie in te voeren voor de 1e t/m de 3e klasse.

 

Echter bij het bekijken van het aantal teams per vereniging die in afgelopen najaarscompetitie speelden lijkt het ons zeer twijfelachtig of dat wel tot de mogelijkheid behoort. Maar ook naar aanleiding van de reacties en vragen die we nadien mochten ontvangen lijkt het er op dat we moeten kiezen voor een minder grote verandering.

 

Van onze kant is het op dit moment ook moeilijk in te schatten wat we aan trioteams kunnen verwachten en wat dan nog overblijft voor de duocompetitie. Wij kunnen meestal dan ook geen goed antwoord geven op de vragen die ons bereiken t.a.v. de teamsamenstelling.

 

Daarom stellen wij het volgende voor; als zou blijken dat we in de voorjaarscompetitie 18 trioteams zouden krijgen gaat onze voorkeur uit naar het volgende:

- één 1e klasse van 6 teams met de hoogste gemiddelde ELO-rating.

- twee 2e klassen indien de speelsterkte (gem. ELO-rating) per team nagenoeg gelijk of toch niet erg groot verschillend is.

- bij een groter verschil vanaf het 7e team t/m het 18e team zouden wij ook kunnen kiezen voor één 2e klas en één 3e klas.

Nadeel bij deze laatste optie is dan wel dat we de klassen niet regionaal kunnen indelen. Maar wat is het beste, een klasse met ongeveer gelijkwaardige teams of een klasse met sterkteverschillen maar dan wel regionaal ingedeeld.

 

Mochten we echter niet meer dan 12 trioteams krijgen, zou het blijven bij een 1e en 2e klasse trio. Om nu te kunnen bepalen of het een 2e klasse team zou kunnen zijn, gaan we vooralsnog uit van een team met een gemiddelde ELO-rating van tussen de 500 en de 700 ELO-punten, dit blijft overigens een richtlijn. Mochten we méér dan 18 teams krijgen kunnen we sowieso een 3e klasse maken. Hopelijk kunnen jullie hier wat mee.

 

Wij stellen voor om de teams in NAS in te voeren zonder daarbij een voorkeursklasse aan te geven. Geef echter wel aan of er een mogelijkheid bestaat om te corrigeren in een trio- of een duoteam. Daar kunnen wij bij het bepalen van het aantal klassen (met jullie samenwerking) rekening mee houden. Dus teamwijziging blijft hierdoor nog altijd mogelijk ook na de deadline,

hiermee blijft dan een extra team voor in de trio- of duocompetitie nog altijd open staan.

 

Mochten er overigens nog vragen zijn vóór het invoeren van de teams of naar aanleiding van bovenstaande neem dan contact met ons op (Wiel Schers of Frank Moonen).

 

Met vriendelijke groeten,

namens de werkgroep competitie,

Wiel Schers