19 januari 2019

Competitiereglement en boetelijst

Dames en heren,

Ingesloten het competitiereglement (v. 21) en de boetelijst per 1-1-2019.

Met vriendelijke groet,
Wiel Schers