07 november 2018

Brief met betrekking tot najaarscompetitie Jeugd

Aan: tafeltennisverenigingen afdeling Limburg. Van: de werkgroep competitie.

Panningen, 5 november 2018.

Beste verenigingen,

Op donderdag 1 november j.l. heeft het afdelingsbestuur een bijeenkomst (inspraakavond) gehouden voor alle verenigingen maar voornamelijk voor verenigingen met competitiespelende jeugdleden. Ter discussie stond een drietal opties voor het spelen van onze jeugdcompetitie.

Aangezien de competitie over enkele weken weer beëindigd is vragen we jullie om zo spoedig mogelijk binnen uw vereniging aan de slag te gaan met het formeren van de teams, dit hoeft dan nog geen officiële opgave te zijn maar hopelijk wijkt die dan (betreffende het aantal teams) niet of nauwelijks af van de officiële opgave straks in december in NAS.
Uw opgave van het aantal teams graag vóór woensdag 21 november sturen naar Frank Moonen (competitieleider) en Wiel Schers (wielschers@gmail.com).

Met vriendelijke groeten,

namens de werkgroep competitie,
Wiel Schers.

Download de hele brief