17 april 2018

Bijeenkomst Competitie vernieuwing (jeugd)

Helaas moeten we constateren dat het aantal deelnemende teams in de jeugdcompetitie van de najaarscompetitie naar de voorjaarscompetitie flink is afgenomen. Graag wil het bestuur van de afdeling Limburg, samen met werkgroep Competitiezaken in gesprek gaan met de verenigingen.

Hiervoor is op woensdag 25 april a.s. om 19:30 uur bij TTC Kluis in Geleen een bijeenkomst gepland.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag samen met de verenigingen enkele voorstellen met betrekking tot de competitieaanpak tegen het licht houden. Het is de bedoeling om in de toekomst tot een flexibeler competitieaanbod voor de jeugd te komen; hierbij wordt er ook gedacht aan alternatieve competitievormen.

Tevens willen we ook graag de kalender van de huidige DUO-competitie bespreken.

Op dit moment bestaan er nog geen uitgewerkte voorstellen voor eventuele aanpassingen en wijzigingen in het competitieprogramma voor de jeugd. De bedoeling is in ieder geval om tijdens deze bijeenkomst enkele ideeën te presenteren en daarbij een plan van aanpak uit te werken. 

Uiteraard is hierbij de input van de verenigingen van onmisbaar belang!

Aan de hand van de meningen en ideeën zullen er één of meerdere voorstellen uitgewerkt worden die tijdens de ALV in mei ter stemming gebracht kunnen worden.

De werkgroep Competitiezaken en het afdelingsbestuur hoopt op een goede opkomst.