12 februari 2019

ALV afdeling Limburg 16 mei 2019 (Vooraankondiging)

Vooraankondiging tot het bijwonen van de Ledenvergadering welke wordt gehouden op :

 

Donderdag  16 mei 2019   te Sevenum

Aanvang  19:30 uur.

Tafeltenniscentrum Stapvast

Wilhelminastraat 3,  5975 CK  Sevenum

 

Eventuele agendapunten uwerzijds dienen uiterlijk 6 mei 2019  bij het afdelingssecretariaat

p.a. De Bak 27, 6245 HR Eijsden, schriftelijk ingediend te zijn.

 

Wij hopen op een grote opkomst en een constructieve vergadering,

 

Let wel, de vergadering is boete plichtig deze bedraagt € 35,00.