fbpx
Selecteer een pagina

Nadat de jarenlange daling van het ledental van de Tafeltennisbond in 2019 tot stilstand kwam en we een lichte stijging zagen, gooide Corona in 2020 roet in het eten. Na een goed 2019 stond de sport in 2020 lang stil en daarmee ook de werving van nieuwe leden.

Er zijn verschillende definities van ‘ledenaantallen’ mogelijk. De uitleg hiervan vind je onderaan het bericht. Als we op hetzelfde moment (namelijk 1 januari) dezelfde getallen vergelijken, dan kunnen we conclusies trekken: kijkend naar het netto ledental per 1 januari is sprake van een daling van ongeveer 1000 leden.

Uitstroom
Positief is eigenlijk dat de uitstroom in 2020 gelijk is aan de uitstroom in 2019. Verwacht was een grotere uitstroom, door opzeggingen vanwege Corona. De uitstroom is gelijk gebleven maar er is wel een Corona effect: zonder Corona was uitstroom lager geweest. Met name in de oudere leeftijdsgroepen hadden we meer uitstroom.

Dit blijkt ook uit ons exit-onderzoek onder de ex-leden in 2020. In het 2e kwartaal gaf 15% aan dat Corona een rol heeft gespeeld bij het beëindigen van het lidmaatschap. Kennelijk was de toen nog de gedachte dat Corona een tijdelijk probleem was, want in het 3e kwartaal steeg dit percentage naar 30%, hoewel dit achteraf gezien het meest Corona-vrije kwartaal was. De voorlopige resultaten van het 4e kwartaal (de enquête is deze week verstuurd), laten zien dat het percentage doorsteeg naar circa 35%. Dat was te verwachten, nu de sport in het laatste kwartaal opnieuw tot stilstand kwam.

Tegelijkertijd ligt hier ook een kans, want zowel clubs als leden geven aan dat leden die zich hebben afgemeld, mogelijk terugkeren als Corona voorgoed achter ons ligt. Contact houden met oud-leden is daarom belangrijk!

Instroom
De instroom heeft duidelijk nog meer te lijden gehad onder Corona: de sport lag maanden stil en de instroom ook. Dat blijkt uit een ongeveer 1000 leden lagere instroom dan in 2019. Bijvoorbeeld het percentage aanmeldingen van kinderen tot en met 11 jaar lag 35% lager dan gemiddeld in de periode 2015-2019. Positief is dat de clubs toch nog 2500 nieuwe leden hebben verwelkomd in dit moeilijke jaar. Wellicht zitten daar spelers bij die in de lockdown hebben ontdekt hoe leuk onze sport is!

Verenigingen
2020 zijn we gestart met 527 verenigingen. We mochten TT Goes (31 leden!) verwelkomen maar zagen helaas 13 verenigingen die opgeheven werden, of in ieder geval het lidmaatschap van de NTTB hebben opgezegd.

Ondanks de Corona pandemie zijn 117 verenigingen in staat geweest om een groei door te maken. In 2019 waren dit nog 203 verenigingen. 111 verenigingen wisten hun ledenstand op peil te houden (99 in 2019) en 299 verenigingen maakten een krimp door (225 in 2019). Opvallend zijn de verenigingen die hun volwassen-ledenbestand zagen groeien: Hilversum, TOGB, FTTC en Kapelle zijn hier goede voorbeelden van. Almere United, Brunssum, Noordkop, Trias en Trumelo zagen hun jeugdledenbestand groeien.

2021
Waar we met elkaar de stijgende lijn van 2019 hoopten voort te zetten in 2020, hebben we nu een pas op de plaats moeten maken en een ledenverlies moeten incasseren. Hopelijk kunnen we 2021 met elkaar het tij wederom keren en een hoop nieuwe tafeltennisliefhebbers aan onze sport binden!

De cijfers zijn op een rij gezet in een video die hier te bekijken is:

 

Kijkend naar ledenaantallen is er een verschil tussen een lid en een lidmaatschap, tussen bruto en netto, kijk je ‘vandaag’ naar de stand tot en met ‘gisteren’ en zijn er tenslotte projectleden die niet in de reguliere ledenadministratie worden opgenomen.

Bruto: het cijfer dat jaarlijks door sportbonden wordt benoemd: betreft alle lidmaatschappen die in het betreffende jaar bekend waren. Voor de NTTB was dat op 1-1-2021 over 2020: 25.495 (gedaald).

Netto: het aantal actuele lidmaatschappen bij een bond. Op 1-1-2021: 22.051(gedaald).