fbpx
Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen Verenigingsmonitor

 

Wat heeft de vereniging aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de Verenigingsmonitor 2020-2021 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Door dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van onder andere bestuurlijke zaken, technische zaken, doelgroepen, financiën en accommodatie. Na een succesvolle eerste editie (102 verenigingen hebben voorjaar 2020 de monitor ingevuld) zijn we in mei 2021 gestart met de nieuwe ronde.

De inzichten delen we met alle deelnemende verenigingen via een zogeheten ‘Benchmark dashboard’: een tool waarin de gegevens van alle verenigingen samenkomen en (vergelijkende) resultaten overzichtelijk worden weergeven. Als je vereniging de vragenlijst invult, krijg je straks toegang tot dit dashboard en kun je je vereniging vergelijken met een groep van verenigingen. Bijvoorbeeld met verenigingen van dezelfde grootte of in dezelfde regio. Het zal ook mogelijk zijn om te vergelijken met verenigingen van een paar andere sporten. Zo kun je van elkaar leren: op welke terreinen gaat het goed en op welke kun je nog verbeteringen doorvoeren? Op basis hiervan kun je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en/of gerichte ondersteuning krijgen van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Waar vind ik de vragenlijst?

De link naar de vragenlijst is medio mei 2021 via e-mail naar de secretaris van je vereniging gestuurd.

Hoe lang duurt het om de vragenlijst in te vullen?

Het invullen van de vragenlijst neemt 1,5 uur in beslag. Je hoeft dit niet in één keer te doen. Je kunt de vragenlijst namelijk in gedeeltes invullen door iedere keer de link uit de e-mail te gebruiken. Ook is het mogelijk om het invullen door verschillende personen te laten doen. Belangrijk hierbij is wel om de vragenlijst telkens tussendoor goed op te slaan!

Als je de monitor vorig jaar hebt ingevuld gaat het deze keer een stuk sneller, want dan zijn diverse antwoorden al ingevuld op basis van de vorige monitor. Je hoeft deze dan alleen nog goed te controleren.

Belangrijk: gebruik de knoppen van de vragenlijsttool (onderaan elke pagina) om voor- en achteruit te gaan in de vragenlijst. De vragenlijst wordt niet opgeslagen wanneer de ‘terug-knop’ bovenin de browser gebruikt wordt.

Hoe kom ik weer terug in mijn eigen vragenlijst?
Om weer terug te gaan naar je eigen vragenlijst, heb je je eigen unieke link nodig. Deze vind je in de e-mail die de secretaris van je vereniging heeft ontvangen.

 

 

Benchmark Dashboard

 

Wie heeft er inzicht in mijn ingevulde antwoorden?

Alleen jij als vereniging krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het namelijk alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf verenigingen. Daarnaast krijgen medewerkers van de NTTB inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Meer info hierover.

Wanneer krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Alleen verenigingen die de Verenigingsmonitor hebben ingevuld, krijgen toegang tot het Benchmark Dashboard:

Als je vorig jaar de monitor ingevuld hebt, krijg je zowel de resultaten van dit jaar als van vorig jaar te zien. Dan kun je ook een vergelijking maken over tijd.


Wanneer staan de gegevens uit de Verenigingsmonitor 2020-2021 in het Benchmark Dashboard?

We verwachten medio september 2021 de data van verenigingen uit de Verenigingsmonitor 2020-2021 in het Benchmark Dashboard te hebben geladen. Dit zijn de data van verenigingen die compleet zijn én waarvan de invoer gecheckt is door de NTTB (hierover kan contact met je worden opgenomen).