fbpx
Selecteer een pagina

 

Wet- en regelgeving

 

Verenigingen met een eigen accommodatie of kantine in eigen beheer krijgen met meer wet- en regelgeving te maken dan verenigingen zonder eigen accommodatie. De belangrijkste zaken staan hieronder beschreven.

Buma/Stemra, SENA en Videma

Bij wet worden de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van televisieprogramma’s en films een afdracht betaald moet worden. De NTTB heeft een collectieve regeling met de Buma/Stemra (auteurs van muziek), Sena (artiesten en producenten van muziek) en Videma (tv en film) waarmee een korting kan worden verkregen op het jaarlijks te betalen bedrag.

Videma: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door een email te sturen naar info@tafeltennis.nl met daarin de NAW gegevens en KVK nummer van uw vereniging.

Buma/Stemra: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door het formulier Aanvraagformulier korting BumaStemra op te vragen door te mailen naar info@tafeltennis.nl.

Sena: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door een email te sturen naar info@tafeltennis.nl met daarin de NAW gegevens en KVK nummer van uw vereniging.

 

Drank- en horecawet

Organisaties met een eigen kantine waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van de Drank- en Horecawet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol. Met het ingaan van de nieuwe wet wordt strenger gecontroleerd op de naleving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Op de website van NOC*NSF staan verschillende hulpmiddelen om vorm te geven aan het alcoholbeleid binnen de vereniging.

Vergunning
Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen zonder vergunning van de gemeente. Aan het verkrijgen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De organisatie moet beschikken over twee leidinggevenden met een verklaring voor Sociale Hygiëne.
  • De verkoop wordt alleen gedaan door barvrijwilligers en/of leidinggevenden.
  • Er is een bestuursreglement.
  • Er zijn huisregels. De schenktijden zijn daarin opgenomen.

Verklaring Sociale Hygiëne
Een van de verplichtingen, waaraan voldaan moet worden om een vergunning aan te kunnen vragen, is het in bezit hebben van een verklaring Sociale Hygiëne. Minimaal twee leidinggevenden moeten deze in bezit hebben.

Deze verklaring kan verkregen worden door het examen Sociale Hygiëne af te leggen. Voorafgaand hieraan kan vaak een korte cursus gevolgd worden. Deze cursussen en examens worden georganiseerd door gespecialiseerde bedrijven. De kosten van dit examen liggen rond de € 100,- tot € 150,-.

Instructie verantwoord alcohol schenken

De instructie verantwoord alcohol schenken is door NOC*NSF in samenwerking met een werkgroep van sportbonden ontwikkeld. Het is erg belangrijk om barvrijwilligers de instructie verantwoord alcohol schenken, IVA, te laten volgen, zodat ze goed op de hoogte zijn van de regelgeving rondom het schenken van alcohol. Het certificaat IVA kan door iedere barvrijwilliger online behaald worden via de website instructie verantwoord alcohol schenken. Het certificaat dient achter de bar bewaard te worden en moet getoond kunnen worden bij controle van de Voedsel en Warenautoriteit. Als de bar geopend is moet of leidinggevende die op de vergunning vermeld staat of of iemand met een IVA certificaat aanwezig zijn.

​Roken

Verenigingen vinden het soms lastig om een rookbeleid te hebben voor de buitenruimte (over de speelruimte en de kantine is al lang geen discussie meer). Daarbij kan het helpen om het juridische verschil te kennen tussen een rookverbod en een rookvrije zone. Beiden maken het mogelijk om delen van de openbare (buiten)ruimte rookvrij te maken, maar bij het verbod is dat wellicht eenvoudiger. Per 1 juli 2021 is hier ook een nieuwe maatregel van kracht.

Rookverbod
Met een rookverbod wordt een wetmatige maatregel bedoeld, waarvan de handhaving op formele wijze plaatsvindt. Zo is er al sinds 2008 een rookverbod in vrijwel alle binnenruimtes. Maar pas sinds 1 juli dit jaar geldt dat er geen rookruimtes meer mogen zijn in openbare gebouwen. Dit betekent dat er geen rookruimtes meer ingericht mogen worden die aan of tegen de sportaccommodatie vastzitten. Rookruimtes moeten vanaf dan een volledig zelfstandige ruimte zijn op het terrein en mogen géén overlast veroorzaken voor bijvoorbeeld de ingang van de sportaccommodatie. Daarnaast geldt dat de ruimte geen dubbelfunctie mag hebben zoals een parkeerplaats of een fietsenhok.

Rookvrije zone
Een rookvrije zone wordt (feitelijk) op informele wijze ingesteld. Hierbij kan gedacht worden aan duidelijke communicatie en het plaatsen van borden waarop is aangegeven dat een buitenruimte rookvrij is. De bebording geeft aanleiding om een roker aan te spreken op zijn gedrag en hem te vragen of hij elders kan roken. Hierdoor ontstaat een rookvrije zone, die mogelijk leidt tot een nieuwe sociale norm. Ook de handhaving van de maatregel vindt dus informeel plaats.

 


 

Relevante links