fbpx
Selecteer een pagina

De nieuwe Dispensatieregeling jeugd/senioren 2021/2022 is tijdens de Hoofdbestuursvergadering van donderdag 29 april aangenomen. Wie precies voor het seizoen 2021-2022 dispensatie krijgen, dat leest u hieronder.

 1. Dispensatie naar geslacht

In artikel 22 van het Competitiereglement is voor de landelijke competitieklassen geregeld wie in welke competitie mag spelen, en onder welke voorwaarden afwijkingen daarvan mogelijk zijn.

Voor de afdelingsklassen is dit vastgesteld in de diverse Afdelingscompetitiereglementen of aparte besluiten van de betrokken Afdelingsbesturen.

 1. Dispensatie naar leeftijd

2.1. Competitie

Advies: kijk eerst in de schema’s of, en zo ja, met welke dispensaties U te maken heeft. In deze schema’s staan de algemene regels. De bijzon­derheden staan verderop in de regeling.

Schema 1.Dispensatie naar leeftijd
Geboortejaar Speler/ster mag uitkomen in competitie
Sen. Land Sen.Afd Jgd. Land Jgd. Afd
2001 en eerder ja ja nee nee
2002 ja ja ja ja
2003 ja ja ja ja
2004 ja ja ja ja
2005 ja ja ja ja
2006 en later soms soms Ja ja

Uit dit schema kunt U afleiden of iemand in een bepaalde competitie al dan niet mag uitkomen. Staat er “ja”, dan mag dat onbelemmerd. Staat er “nee”, dan mag dat per definitie niet. In beide gevallen heeft U verder niets met deze regeling te maken. Staat er “soms”, dan hangt het mogen uitkomen in deze competitie af van in deze regeling beschreven criteria.

Schema 2. Typen dispensaties
Type Aanvraag nodig Aanvraag bij wie Geldigheidsduur dispensatie Zie
Jeugd – Land.sen.comp Nee tot einde wedstrijdseizoen A
Jeugd – Afd.sen.comp Ja Afd.bestuur tot einde wedstrijdseizoen B

 

2.1.1. Jeugd in de landelijke seniorencompetitie

 1. Eisen:
 • Wordt verleend tot het einde van het lopende wedstrijdseizoen
 • Jongens en meisjes geboren in 2006 of later die op de ELO-ranglijst op 1 januari 2021 minimaal een ELO-rating van 1700 hebben gehaald, krijgen dispensatie voor het uitkomen in de landelijke dames- en herencompetitie.
 • Meisjes geboren in 2006 of later die tussen 1 januari 2021 minimaal een ELO-rating van 1300 hebben gehaald krijgen dispensatie voor het uitkomen in de landelijke damescompetitie
 • Indien een team met jongens of meisjes geboren in 2006 of later dat in de najaarscompetitie in een afdelingscompetitie speelde wordt ingedeeld in de landelijke herencompetitie en deze speler(s) op 1 januari 2021 een ELO-rating beneden 1750 punten hadden wordt per geval beoordeeld of dispensatie zal worden verleend.
 1. Procedure en behandeling:
 • Geen aanvraag nodig. De lijst met spelers die voor dispensatie in aanmerking komen wordt gepubliceerd.
 • Wie aan de normen voldoet mag in de seniorencompetitie worden opgege­ven. De HCL controleert de teamopgave hierop. Alle spelers die niet aan de norm hebben voldaan worden verwezen naar de jeugdcom­petitie.
 • Aan het einde van het wedstrijdseizoen wordt n.a.v. competitieresultaten door de HCL bekeken of de dispensatie, zo nodig, verlengd kan worden. Dispen­satie voor het volgend seizoen kan bij niveauverval geweigerd worden. De HCL bericht bij weigering de betrokken speler(s) en de vereniging hier­over.

2.1.2. Jeugd in de afdelingsseniorencompetitie

 1. Eisen:
 • Mogelijk voor spelers geboren in 2006 of later.
 • Verdere criteria worden door het betrokken afdelingsbestuur opgesteld.
 1. Procedure en behandeling:
 • Dit wordt door het betrokken afdelingsbestuur bepaald.