15 juni 2018

Verenigingsbezoek bij ttv Uitgeest

Verenigingsbezoek bij ttv Uitgeest

Op maandagavond 11 juni is het afdelingsbestuur samen met de afdelingsondersteuner op bezoek geweest bij ttv Uitgeest. Hiermee is het laatste verenigingsbezoek dat voor de zomer gepland stond ook afgerond. De afdeling is erg te spreken over het feit dat Uitgeest zelf het initiatief heeft genomen voor dit bezoek en hoopt dat de vereniging het als nuttig heeft ervaren. Uiteindelijk werken deze bezoeken natuurlijk het beste als verenigingen aangeven er zelf behoefte aan te hebben.

Bij ttv Uitgeest hebben we een groot aantal verschillende onderwerpen aangesneden en we hebben een goede basis gelegd voor meer contact in de toekomst. Zaken die bijvoorbeeld aan bod kwamen waren de zoektocht naar een trainer, de mogelijkheden en beperkingen van een eigen accommodatie en de organisatie van de vereniging. Ook de ontwikkelingen in de bond en binnen de afdeling kwamen ter sprake. Met name het belang van de communicatie en de wisselwerking tussen de vereniging en de afdeling werd daarbij benadrukt.

Al met al viel het de afdeling op dat het bestuur bijzonder gemotiveerd was om echt wat te maken van hun vereniging en dat ook uitstraalde. Dit enthousiasme moedigen wij uiteraard alleen maar aan, en we hopen dat andere verenigingen in de toekomst ook het initiatief nemen om het gesprek aan te gaan met de afdeling. Tot zover zijn deze gesprekken altijd nuttig geweest, en word er zowel vanuit de afdeling als de verenigingen overwegend positief op teruggekeken. Wij hopen uiteraard dat dit ook geldt voor ttv Uitgeest en zien uit naar de volgende vereniging die contact met ons opneemt!