Harry Feenstra Bekercompetitie 2016-2017

 Voor deze editie van de Harry Feenstra Bekercompetitie zijn er totaal 84 teams ingeschreven. Het zijn wederom
een paar teams minder dan in de vorige editie. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat er voor de 6e klasse zo weinig teams hadden ingeschreven dat deze klasse niet doorgaat.
   
Bij het maken van de indeling van de poules zijn er, op grond van de regels die vermeldt staan op het inschrijvingsformulier, teams in een lagere klasse geplaatst dan de klasse waarin zij hadden ingeschreven. Vaak blijken dit teams te zijn die inschrijven in een hogere klasse dan de klasse waarin zij in de competitie uitkomen.
De verenigingen worden verzocht om het programma goed door te nemen en eventuele vergissingen 
z.s.m. per email door te geven aan Joop Broerse.
Bij de poulesamenstelling staat bij iedere klasse vermeldt welke teams uit de eindstand van de 1e ronde zich voor de  2e ronde plaatsen.

In de 2e ronde beginnen alle teams weer met 0 punten met uitzondering van de afdelingsklasse en de 2e klasse. In deze 2 klassen spelen de teams twee volledige rondes tegen elkaar en blijven de punten behaald in de 1e ronde meetellen in de 2e ronde.

Wedstrijdformulieren moeten uiterlijk twee postwerkdagen na de wedstrijd op het adres dat op het 
formulier staat vermeldt ontvangen zijn, hierbij heeft de verzending van de formulieren per e-mail mijn
voorkeur boven verzending per post.    
De tussenstanden van de poules zullen tweemaal per week op de site van de afdeling worden gepubliceerd.
Bij de Harry Feenstra Bekercompetitie moet U met de volgende regels rekening houden.
1. Het later toevoegen van spelers aan een wordt slechts bij uitzondering toegestaan.
2. Het is toegestaan, indien voor een team meer dan twee spelers zijn opgegeven, om in de wedstrijd tegen het     ene team in een andere samenstelling te spelen dan in de wedstrijd tegen het andere team. Bijv. Een team       komt op met 3 spelers hierna te noemen de spelers A, B en C. In de 1e wedstrijd spelen de de spelers A en       B de enkels en komt speler C in het dubbelspel uit. De 2e wedstrijd worden de enkelspelen gespeeld door de     spelers B en C en komt de speler A alleen in het dubbelspel uit. Andere combinaties zijn uiteraard ook               mogelijk.De onder dit punt genoemde regels zijn niet van toepassing als één van de spelers in invaller is.
3. Het is niet toegestaan om gelijktijdig wedstrijden in twee poules te spelen.
4. Het te laat ontvangen van een wedstrijdformulier wordt beboet met € 5.00
5. Het niet opkomen van een team wordt beboet met € 35,00
6. Voor het verplaatsen van poules wordt alleen toestemming verleend als de andere in die poule uitkomende         teams  hiermee akkoord gaan.
 
7. Als een team niet opkomt wordt de poule niet opnieuw vastgesteld. De wel aanwezige teams krijgen 5 punten     voor de niet gespeelde wedstrijd tegen het niet opgekomen team en niet opgekomen team krijgt een boete         van € 35,00.
8. Het is toegestaan dat een team met slechts 1 speler opkomt. De partijen die niet gespeeld kunnen worden         zijn winstpunten voor de andere partij.
9. Bij gelijk eindigen in een poule wordt, indien van belang voor plaatsing in de volgende ronde, gekeken naar         het onderlinge resultaat. Indien teams uit verschillende poules een zelfde aantal punten hebben behaald zal       er om te bepalen welk team zich voor de 2e ronde gekeken worden naar het resultaat behaald tegen de hoger
    geëindigde teams in de poule te beginnen met het resultaat tegen de nr. 1.
10. Het terugtrekken van een team is niet mogelijk.    
Een overzicht van speeladressen en contactpersonen vindt U onder aan het programma.
De 2e ronde zal worden gepeeld in de volgende periodes:
Speelweek 1 van 27-02-2017 t/m 03-03-2017    
Speelweek 2 van 24-04-2017 t/m 05-05-2017    
Speelweek 3 van 08-05-2017 t/m 12-05-2017    
Speelweek 4 van 15-05-2017 t/m 19-05-2017    
De halve finales en finales zullen gespeeld worden op woensdad 24 mei (dag voor Hemelvaartsdag) in
de zaal van de vereniging Flits/Theresia.    
       
Met vriendelijke groet,
Joop Broerse
Telefoon 06-53336150  of 0299-433244
E-mail : bekerwedstrijden@nttb-hollandnoord.nl