ALV

ALV

Het afdelingsbestuur van Gelre organiseert jaarlijks een algemene leden vergadering.

De ALV van 2019 was op woensdag 5 juni 2019 bij TTV Hutaf te Huissen.

Waar en wanneer volgend jaar de ALV plaatsvindt is nog niet bekend.

Stukken ALV 2019:

Notulen ALV 2019

Agenda ALV 2019

Budgetaanvraag vs realisatie 2018

Jaarverslagen 2018

Notulen ALV 2018

Uitnodiging ALV 2019

Verkiezing leden bondsraad