ALV

Jaarlijks organiseren afdelingen een Algemene Leden Vergadering. In het geval van Gelre wordt deze ledenvergadering in het voorjaar georganiseerd.

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uigevoerd wordt door het afdelingsbestuur en haar commissies.

<informatie over de ALV 2017 volgt nog>