ALV

Afdeling Gelre organiseert 1 keer per jaar een Afdelingsledenvergadering (ALV).

Op een ALV bespreken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan. Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op beide vergaderingen. De verenigingsbesturen worden vooraf per e-mail uitgenodigd door het afdelingsbestuur.

savethedate: volgende ALV NTTB Gelre is op woensdag 30 mei 2018