ALV

Jaarlijks organiseren afdelingen een Algemene Leden Vergadering. In het geval van Gelre wordt deze ledenvergadering in het voorjaar georganiseerd.

Op een ALV bespreken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

<informatie over de ALV 2017 volgt nog>