11 september 2017

Frank du Bois nieuw afdelingsbestuurslid Sportzaken NTTB Gelre

Het afdelingsbestuur Gelre is verheugd u te melden dat er een enthousiaste vrijwilliger is gevonden die de functie Sportzaken eigen wilt maken. Frank du Bois is per direct actief als Afdelingsbestuurslid Sportzaken van de afdeling Gelre. In de ALV 2018 zal Frank officieel worden voorgedragen als afdelingsbestuurslid.

Frank neemt de functie Sportzaken van Gerard Laenen over, die in juni 2017 zijn werkzaamheden als afdelingsbestuurslid heeft neergelegd. Je kunt hem bereiken via het mailadres sportzaken@nttbgelre.nl. Het afdelingsbestuur is erg blij met de komst van Frank en wenst hem veel succes toe. In onderstaand bericht stelt hij zich kort voor.

Vijftien jaar geleden heb ik als afdelingstrainer afscheid genomen van de afdeling Gelre en mij vooral gericht op het training geven bij een aantal verenigingen en dan vooral bij TTV BIT uit Ede.

Ik hoef denk ik aan niemand uit te leggen dat wij als sport en bond betere tijden hebben gekend. Elke vereniging is de afgelopen jaren waarschijnlijk wel geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Je kunt aan de kant blijven staan en het maar laten gebeuren, maar je kunt ook proberen om het tij te keren en weer te zorgen voor in ieder geval enthousiasme voor onze sport. De functie van Sportzaken die onlangs vrij kwam is mij met de aandachtspunten afdelingstrainingen, ledenwerving en opleidingen op het lijf geschreven en ik hoop hierin de komende jaren  een positieve bijdrage te kunnen leveren.  Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn medebestuursleden en de afdelingsondersteuner maar meer nog met de verenigingen en spelers binnen onze afdeling.