Johan Cruyff Foundation

Sinds 2014 werken de NTTB en de Johan Cruyff Foundation samen op het gebied van paratafeltennis. Doel van de samenwerking is erop gericht om jongeren kennis te laten maken met de sport maar ook de ondersteuning van talenten staat hierin centraal.

De Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Maar kinderen hebben te weinig tijd, ruimte en aandacht voor bewegen. Daarom wil de Johan Cruyff Foundation hen stimuleren om te bewegen met hun projecten zoals de 180 Cruyff Courts in wijken in Nederland en in het buitenland, de 40 basisscholen met een Schoolplein14 en de financiële ondersteuning van diverse grote en kleine sportprojecten en sportbonden met hun  activiteiten voor gehandicapte kinderen. Elke week brengen ze zo 100.000 kinderen in binnen- en buitenland in beweging. De Johan Cruyff Foundation wordt gesteund door een aantal vaste partners: Nationale Postcode Loterij, AkzoNobel, BT en Unilever.

Samenwerking Cruyff Foundation en NTTB
Samen met de Johan Cruyff Foundation wil de Nederlandse Tafeltennisbond meer mensen met een handicap laten ervaren hoe leuk tafeltennis is en dat, ook met een handicap, prima gesport kan worden. Dit doen we door verenigingen, revalidatiecentra en speciaal onderwijs scholen te voorzien van leuke trainingen en de juiste materialen. Zo maken meer mensen kennis met de sport.

Ook werken we samen aan het vergroten van de mogelijkheden voor talenten om zich verder te ontwikkelen. Zo zijn er met behulp van de Johan Cruyff Foundation twee Regionale Talentcentra in Zwolle en Rotterdam opgericht voor paratafeltennissers, workshops gegeven bij revalidatiecentra en zijn er nieuwe rolstoeltafels aangeschaft die gebruikt worden tijdens de paratafeltennistoernooien.