fbpx
Selecteer een pagina

De sportwereld begeeft zich in vreemde, onvoorspelbare tijden die vragen om een groot aanpassingsvermogen en andere kennis. Om jouw sportorganisatie hierbij te ondersteunen, nodigt Het Sportakkoord je graag uit om aan te sluiten bij een of meerdere van de georganiseerde (kosteloze) webinars die plaatsvinden in november en december.

Tijdens deze webinars wordt jouw sportorganisatie, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. De  webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan voor jouw organisatie. In onderstaand schema zie je wanneer welke webinar wordt gegeven. Alle webinars vinden plaats vanaf 19.30 uur.

Bekijk een schema met alle webinars en lees hieronder per webinar meer informatie en de aanmeldingsmogelijkheden.

Datum Webinar
23 november Modern besturen
23 november Jouw club klaar voor de toekomst
24 november  Een beetje opvoeder
24 november Vrijwilligersmanagement
24 november Gezonde sportomgeving
24 november Sociale veiligheid
25 november  Communicatie, juist nu maar hoe?
25 november Vrijwilligersmanagement
25 november Jouw club klaar voor de toekomst
7 december Een beetje opvoeder
7 december 4 inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
7 december Sociale veiligheid
8 december Modern besturen
8 december Communicatie, juist nu maar hoe?
8 december 4 inzichten voor de verenigingsscheidsrechter
9 december Financieel gezond de crisis door 2.0
9 december Duurzame sportaccommodatie
9 december Gezonde sportomgeving

 

1. Sociale veiligheid

Onder leiding van Gerda Arends (24-11) en Ine Klosters (7-12)
Het is een kunst om je leden een veilig gevoel op de club te geven. Dat ze hun zorgen uit kunnen spreken,
zichzelf kunnen zijn en bovenal plezier hebben tijdens het sporten. Hoe kan jouw sportorganisatie invulling
geven aan een actief beleid voor sociale veiligheid?

Tijdens dit webinar:
• Bespreken we de mogelijkheden om sociale veiligheid te creëren en krijg je inzage in het High5-
stappenplan;
• Gaan we o.a. in op de Regeling Gratis VOG;
• Staan we stil bij de meldplicht voor bestuurders en begeleiders.

Schrijf je in (7december)

2. Gezonde sportomgeving

Onder leiding van Silvia Bos (24-11)
Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub
voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen
ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. Het
webinar geeft je inzichten waarom dit voor een sportorganisatie relevant is en hoe je dat kunt realiseren.

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in op jouw vragen om voor jouw club te werken aan een gezonde sportomgeving;
• Krijg je concrete tips om dit aan te pakken (welke invloed?) en vol te houden (borging);
• Krijg je een aanbod tot (gratis) persoonlijke begeleiding van de club op maat.

 

3. Financieel gezond de crisis door

Onder leiding van Peter van Baak (24 november)
Tijdens dit interactieve webinar wordt jouw sportorganisatie bijgepraat over de gevolgen van de crisis en de
mogelijkheden hier weer gezond uit te komen. Je komt tot nieuwe inzichten en kan al direct de eerste,
concrete stappen maken om de komende 12 maanden financieel gezond te blijven.

Tijdens dit webinar:
• Ontdek je de nieuwste (corona gerelateerde) regelingen die beschikbaar zijn voor sportorganisaties;
• Leer je hoe je in deze tijd toch inkomsten kan genereren voor jouw sportorganisatie;
• Bespreken we de belangrijkste uitdagingen in de komende 12 maanden.

 

4. Beetje opvoeder

Onder leiding van Wouter Schols (7 december)
Training geven en coachen van een team of individu is leuk maar ook een hele uitdaging. Venijn, grote emoties
of grote monden, gedoe in het team, het kan allemaal voorkomen met een groep kinderen. Dat is een hele
kunst, dat begeleiden van jonge sporters. Inspiratie en hulp daarbij kan soms heel handig zijn. In deze online
scholing gaan we daarmee aan de slag, zodat jij vol energie en ideeën kan coachen en training geven.

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in op jouw vragen waar je met je club of team tegenaan loopt;
• Gaan we in op verschillende onderdelen van training/coaching en de theorieën waar deze op gebaseerd is;
• Krijg je meer inzicht in de vier inzichten, d.m.v. video’s en leuke opdrachten;

Schrijf je nu in!

5. 4 inzichten voor de verenigingsscheidsrechter

Onder leiding van Sander de Brito Roque (7 december)
Elke sport, of het nu amateursport of topsport is, vraagt om enthousiaste scheidsrechters. Mensen met passie
voor de sport, die ervoor zorgen dat regels correct toegepast worden en sporters met plezier kunnen sporten.
Want dát is waar sport uiteindelijk om draait: samen plezier beleven! Maar hoe zorg je ervoor dat sporten een
positieve ervaring is voor alle betrokkenen?

Tijdens dit webinar:
• Je maakt kennis met een andere kijk op de arbitrage dan je gewend bent;
• Je leert hoe je een betere relatie aan kunt gaan met spelers en coaches;
• Begrijp je wat de vier inzichten inhouden en hoe je ze in kunt zetten.

Meld je aan!

6. Modern besturen

Onder leiding van Hans van Egdom (23 november)
Staan jullie als bestuur stil bij de veranderde omgeving, bij kansen of bedreigingen voor je club? Hoe gaat het
met het reilen en zeilen van de vereniging én met de toekomstbestendigheid? Hoe ga je als bestuur om met
zaken als leiderschap, optimale samenstelling, het uitnodigen van nieuwe bestuursleden en positieve
positionering?

Tijdens dit webinar:
• Houd je een open gesprek met bestuurders van verschillende clubs over bestuurswerk;
• Leer je wat leiderschap en visie binnen een vereniging betekenen;
• Leer je kansen signaleren om jouw bestuur te versterken en hoe je het bestuur positief positioneert binnen
de vereniging.

 

7. Jouw club klaar voor de toekomst

Onder leiding van Lutger Brenninkmeijer (25 november)
Hoe ziet jouw club er over tien jaar uit? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Welke ambities heb je
voor jouw sportorganisatie en hoe realiseer je deze? We dromen graag over de toekomst – maar het liefst
maken we van die dromen werkelijkheid.

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in gesprek over de actualiteiten die spelen binnen jouw club en hoe je hier juist op kunt
participeren;
• Bespreken we mogelijke valkuilen en kansen van jouw sportorganisatie;
• Leer je hoe je continuïteit van de club kunt waarborgen en daarmee een gezonde toekomst creëert

 

8. Duurzame sportaccommodatie

Onder leiding van Robert den Ouden (23 november)
Waar liggen voor sportorganisaties mogelijkheden voor het verduurzamen van de accommodatie? Hoe kun je
energie besparen? Of ga je misschien wel je eigen energie opwekken? Je krijgt inzicht in de urgentie en
toepassingen van duurzaamheid, over mogelijkheden voor financiering én hoe jij dit kan realiseren.
Uitnodiging interactieve webinars

Tijdens dit webinar:
• Geven we je inspiratie om jouw accommodatie duurzaam in te richten;
• Bespreken we concrete mogelijkheden als groene stroom (elektriciteit, gas), isolatie(materiaal),
zonnepanelen, warmtepomp, LED verlichting, groendak, afval recyclen, watergebruik verminderen;
• Ontvang je de handvatten om na afloop zelf aan de slag te gaan met verduurzaming.

 

9. Communicatie, juist nu maar hoe?

Onder leiding van Martin van Berkel (8 december)
Communicatie is belangrijk voor iedere sportorganisatie. Maar hoe houd je jouw leden nou op een juiste
manier op de hoogte en in welke frequentie? Tijdens dit webinar wordt jouw sportorganisatie concreet op weg
geholpen om communicatie optimaal in te zetten in tijden van corona. Dit webinar bevat vele praktijkgerichte
handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan.

Tijdens dit webinar:
• Geven we je tips over communicatie in tijden van crisis;
• Kijken we naar de beste communicatiemiddelen die je nu kunt gebruiken, zoals social media en online
tools;
• Doe je concrete inspiratie op voor creatieve mogelijkheden om zowel leden, vrijwilligers, partners en de
buurt te blijven betrekken.

Sportopleidingen.nl

10. Vrijwilligersmanagement

10. Vrijwilligersmanagement (25 november)
Onder leiding van Evelyn van der Haar
Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is geen sprookje.
Ook jouw vereniging kan vrijwilligers vinden en behouden die plezier hebben in wat ze doen. De grote
uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te
verankeren binnen de vereniging.

Tijdens dit webinar:
• Gaan we in op jouw uitdaging op het gebied van vrijwilligers om daar voor jouw club aan te werken en krijg
je toegang tot de online module ‘vrijwilligersmanagement’;
• Leer je hoe je als vereniging aansluit bij de drijfveren van vrijwilligers;
• Krijg je concrete tips om binnen jouw vereniging de beste persoon voor een functie te vinden en te
behouden.