fbpx
Selecteer een pagina

Basistaken afdelingsondersteuning

Activiteiten afdelingsondersteuners

De kerntaak van de afdelingsondersteuners is het bieden van ondersteuning zodat de afdeling haar beleid uit kan voeren (zowel het landelijke beleid als op afdelingsniveau: de eigen activiteitenplannen/couleur locale).

Het takenpakket van de afdelingsondersteuners is afgestemd met het Afdelingsbestuur, de directeur tafeltennis (namens het Hoofdbestuur) en de coördinator afdelingsondersteuning.

Denk hierbij aan het bieden van ondersteuning bij

 • het uitvoeren van het landelijke en het regionale beleid (couleur locale),
 • het leggen van de verbinding tussen Bondsbureau en afdelingen/verenigingen,
 • het uitwisselen van ervaringen en expertise,
 • het versterken van de vrijwilligersorganisatie,
 • het opstellen van het jaarverslag,
 • het activiteitenplan en de budgetaanvraag.

 

Activiteiten coördinator afdelingsondersteuning

 • afdelingsondersteuning opstarten en onderhouden
  • onderhoud en afstemming van takenpakket (besluitvorming bij AB met HB)
  • afdelingsondersteuners begeleiden (met aandacht voor verbinding met landelijk beleid)
  • ondersteuning bij prioriteitstelling
 • werkoverleg coördineren: uitwisseling ervaringen en expertise, kennisborging, koppelen aan en verbinden met het Bondsbureau
 • jaarplanning: wat en wanneer, monitoren
  • activiteitenplan en budgetaanvraag (format, planning en monitoren, aansluiten op (nieuw) landelijk beleid), budgetaanvraag i.o.m. financiële administratie
  • begeleidende rol AcUB
 • maandinfo
 • aandacht voor wat centraal kan en wat decentraal blijft (moet blijven)