fbpx
Selecteer een pagina

Algemeen bestuurlijke zaken (ABZ)

 • Directie
  • Nationale vertegenwoordiging
   • NOC*NSF (ALV, Ledenberaad, werkgroepen, strategisch overleg opleidingen)
   • Sportconvention
   • Ministerie van VWS
   • Bonds Directeuren Overleg (BDO) (door NOC*NSF georganiseerd)
   • Werkgevers Organisatie Sport (WOS)
   • Olympisch / Paralympische bijeenkomsten – Investeringsplannen en bijhouden / afrekenen en verantwoorden van subsidies
   • WOS (Werkgeversorganisatie in de Sport)
  • Sporttechnische vertegenwoordiging
   • Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
   • NOC*NSF
   • Prestatiemanager (valide en parasport)
   • Evenementen informatie
  • Internationale vertegenwoordiging
   • Delegate (vertegenwoordiger van de NTTB, ITTF en ETTU)
  • Personeelsmanagement
   • Contracten personeel
   • Sollicitatieprocedures
   • Functionerings-, ontwikkel- en beoordelingsgesprekken personeel
   • Overleg Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
   • Zomer- en kerstactiviteiten
   • Afdelingsondersteuners en afdelingstrainers
  • Diverse overleggen (voorbereiden, aanwezigheid, notuleren en opvolging)
   • Vergaderingen Hoofdbestuur (HB)
   • Vergaderingen College van Voorzitters (CvV)
   • Bondsraadsvergaderingen
   • Vergaderingen Financiële Commissie (FC)
   • Afdelingsbijeenkomsten (door het hoofdbestuurder gestimuleerd)
   • Werkoverleg afdelingsondersteuning
   • Verenigingsbezoeken (incidenteel)
   • Werkgroep Eredivisie
   • Heisessies Hoofdbestuur (HB) en Management Team (MT)
   • Overleg Management Team (MT)
   • Team Parasport vergaderingen (incidenteel)
   • Individueel overleg met hoofdbestuursleden
   • Overleg Federatie (Directie en ALV)
   • Bondsdirecteuroverleg
   • Overleg stichting Samenwerkende Sportbonden Nieuwegein
  • Opleidingen
   • Mastercoach NOC*NSF (Coördinatie)
   • Seminars
  • Financieel
   • Subsidieaanvraag en verantwoording
   • Opstellen en bewaken begroting
   • Accordering van alle betalingen
  • Rol in projectplannen
   • Bewaken totaaloverzicht projectplannen
  • Overige activiteiten
   • Monitoren opstellen en uitvoering beleid
   • Opstellen jaarverslag
   • Bezoek nationale evenementen en interlands
   • Contacten en onderhandelen met sponsoren en partners
   • Notarisafspraken
   • Schrijven van plannen, Bondsraadstukken, etc.
   • Bijhouden e-mails
   • Enquêtes
   • Gesprekken met sporters, ouders en trainers
   • AVG
   • Contacten met commissies
   • Escalatieniveau voor klachten
 • Financiële administratie (FinAd)
  • Opstellen begrotingen
  • Belasting
  • Betalingen
  • Collectieve regelingen
  • Inkopen
  • Verkopen
  • Jaarrekening
  • Ledenadministratie (NAS)
  • Rapportages
  • Salarissen
  • Subsidies
  • Eindtotaal
  • Rol in projectplanne

Rol van de afdeling

 • Opstellen en uitvoeren activiteitenplan en budgetaanvraag
 • Organisatie Afdelings Leden Vergadering
 • Contacten met verenigingen