Er vindt een paratafeltennisworkshop plaats in Utrecht op 31 januari van 17.00 tot 19.45 uur aan De Hoogstraat Sport, Rembrandtkade 10, 3593 TM in Utrecht.

Klik hier om je in te schrijven! 

 
Tafeltennis is één van de sporten die veel beoefend wordt in revalidatiecentra en die ook zeer geschikt is om, aansluitend aan of zelfs tijdens een revalidatietraject, structureel te beoefenen.
We denken hierbij aan trainingen op het revalidatiecentrum, stimuleren van de overstap naar een vereniging, en in het verlengde hiervan ook aan wedstrijdaanbod en talentherkenning en topsport (de Dongense Kelly van Zon is regerend wereld- en paralympisch kampioene!).
 
Binnen de Tafeltennisbond is een programma ontwikkeld: Tafeltennis in het revalidatieprogramma. We willen dit programma meer in gaan zetten en hierbij de verbinding zoeken tussen revalidatiecentra, trainers en verenigingen. Hiertoe staat er een workshop gepland bij Revalidatiecentrum Hoogstraat in Utrecht.
 
Deze workshop zal zich richten op zowel bewegingsagogen, sportconsulenten, buurtcoaches als tafeltennistrainers.
Tot nu toe is er weinig contact tussen deze verschillende sport-en beweegaanbeiders. Deze workshop is er op gericht om aansluiting te vinden, bij elkaar in de keuken te kijken en elkaar te leren kennen. De deelnemers gaan naar huis met nieuwe inzichten en met een nieuw netwerk.
 
Marit Martens-Scheers, bewegingsagoog van Movido en Saskia Meijer trainer van RTC Paratafeltennis Rotterdam zullen het inhoudelijke programma verzorgen.

Voorlopig programma
17:00 uur Inloop met o.a. soep en broodjes
18.00 – 18.15 uur = Inleiding/belang van tafeltennis
18.15 – 18.30 uur = De bewegingsagoog versus de tafeltennistrainer
18.30 – 19.15 uur = Praktijkdeel bekeken vanuit bewegingsagogie Opening
19.15 – 19.45 uur = Pauze en informeel uitwisselingsmoment
19.45 – 20.00 uur = De tafeltennistrainer versus de bewegingsagoog
20.00 – 20.45 uur = Praktijkdeel bekeken vanuit tafeltennistrainers.
20.45 – 21.15 uur = Afsluiting
 
Tip: Voor het praktijkgedeelte zijn sportkleding en zeker zaalschoenen gewenst.