Het College van Voorzitters komt op 23 oktober 2019 bijeen voor een vergadering.
Deze vergadering zal plaatsvinden op het bondsbureau van de Tafeltennisbond in Nieuwegein.
Meer informatie over de vergadering volgt in een later stadium.