Het College van Voorzitters komt op 28 oktober 2019 bijeen voor een vergadering.
Deze vergadering zal plaatsvinden op het bondsbureau van de Tafeltennisbond in Nieuwegein.