Het College van Voorzitters komt bijeen om te vergaderen.