Op dinsdag 23 en 30 mei (19.00 tot 21.30 uur)  organiseert NLcoach i.s.m. de ActionType Academy de NIEUWE cursus ‘VoetbalType Dynamics’. De cursus vindt plaats in Nieuwegein en wordt verzorgd door Peter Murphy en Bennie Douwes.

INHOUDDOCENTENLICENTIEPUNTENKOSTENINSCHRIJVENANNULEREN
Inhoud:

Inleiding
Binnen het voetbal wordt in trainersopleidingen – net als in de meeste andere takken van sport -– de techniek in overwegende mate aan de hand van eenduidige uitgangs­punten beschreven. Een voorbeeld hiervan vormen de zogenoemde biomechanische ketens, waar­van uitgegaan wordt dat ze voor alle spelers identiek zijn. Tegelijkertijd zien we echter binnen de wereld­­top een diversiteit aan motorische stijlen. Van de ver­schillen­de individuele technieken kunnen we niet stellen dat de ene techniek beter of suc­ces­voller is dat de andere, het gaat er om wat bij de speler past. Tussen opleiding, biome­cha­nica en werkelijkheid bestaat in dit opzicht derhalve nog een leemte, die ge­dicht dient te worden om de train- en coachbaarheid van sporters te verhogen. Hier­over gaat de workshop VoetbalType Dynamics, die is gebaseerd op de inzichten van de Action­Type benadering.

Praktijk
Allemaal delen we de ervaring dat waar de ene speler een voorgeschotelde techniek heel gemakkelijk oppakt, het voor een andere speler een worsteling blijkt dezelfde tech­niek onder de knie te krijgen. Dikwijls wordt het laatste, als het moeizame proces voort blijft duren, onterecht weggeschoven onder de noemer van een gebrek aan talent, leer­vermogen of motivatie.

Het draait echter om de vraag of de speler in zijn motorische voorkeuren wel juist wordt begrepen en of hem in die zin maatwerk wordt geboden. We zijn niet alwetend en dat geldt helemaal voor de trainer-coach die dient te beseffen dat veel kennis over een afgestemde aanpak in de sporter zelf zit opgeslagen. In die zin past ons een zekere nederigheid, een die zich manifesteert in vragen stellen, goed luisteren en observeren.

Voor dat laatste vormen de foto’s van afbeelding 1 een treffend voorbeeld. Cristiano Ronaldo die meer recht blijft in de (trap)actie, terwijl Lionel Messi iets opzij hangt. Het zijn kenmerkende uitingen van de richting waarin hun motoriek is georganiseerd, verti­caal respectievelijk horizontaal.

Afbeelding 1: Ronaldo en Messi, twee verschillende expressies in traptechniek.

Deze observaties bevatten tevens cruciale informatie over de wijze waarop ze met de intentie van hun handelen zijn verbonden en hoe ze bij voorkeur worden aangespeeld.

Building Blocks
Tijdens de cursus wordt besproken waar dit principe zijn oorsprong vindt en wat de betekenis in het voetbal is. Niet alleen voor de techniek van het passen, trappen en kop­pen, maar met name ook voor het optimaliseren van het onderlinge samenspel. Real Madrid en FC Barcelona zijn beide topteams, maar het verschil in speelwijze en de manier waarop de individuele spelers daarbinnen renderen is duidelijk anders. Het gaat steeds om het finetunen van de speelwijze (bij balbezit, balbezit tegenstander en in de omschake­lin­gen) in samenhang met het benutten van de economie van bewegen, effi­ciëntie en natuurlijke expressie van de afzonderlijke spelers.

Voor de goede orde: de speler krijgt daarmee wat hij nodig heeft en dat is iets anders dan wat hij wil. Coachen en trainen betekent individueel maatwerk leveren. Dat doen we door de Building Blocks in het voetbal te presenteren. Daarbij is er ook aandacht voor het visuele systeem, want het is nog altijd de kwaliteit van de waarneming die de kwaliteit van de handeling in sterke mate bepaalt. Een in de sport dikwijls onderschat facet, dat net als de motoriek door individuele verschillen wordt gekenmerkt.

Wat zijn nu de verschillende opties om de natuur­lijke expressie op een op het persoon toegesneden wijze zijn kans te geven? Het is zowel de hamvraag als de kritieke succes­factor. In dit perspectief is het vak van trainer-coach met innovatieve inzichten volop in beweging. Steeds meer wordt prangend dui­de­lijk dat de traditionele ‘one size fits all’ of ‘be like me’ benaderingen tekort schieten en te veel van het potentieel van de speler laten liggen. Of het nu om mentale (cognitieve en emotio­nele) of motorische voorkeuren gaat, mensen en dus ook jouw spelers (of speelsters) verschillen onderling wezenlijk in hun voor­keurs­han­delen en be­hoeften. Het individuele aspect zit op een onbewust ni­veau zo diep in ons ge­worteld dat we er in het trainen en coachen van mensen ge­woon­weg niet om heen kunnen.

Afbeelding 2: relatie tussen interne logica van het voetbal en de individuele speller.

Cursus
Door onze jarenlange ervaring in teamsporten en werkzaamheden in de voetbal­(top)­sport heeft de ActionType Academy in samenwerking met NLcoach de vernieuwende cursus VoetbalType Dynamics ontwikkeld. Op de beide avonden kijken we naar de Action­Type benadering, demonstreren we daaraan ten grondslag liggende motorische en visuele testjes en zoomen we vervolgens ruim­schoots in op de in de praktijk beproef­de Building Blocks. Dit zowel qua onderbouwing als in de slag naar de praktische toe­passing.

Maak op een inspirerende manier kennis met de Voetbal Building Blocks en leer de ver­schillen in individuele voorkeuren kennen. Wat is de ken­merkende betekenis voor individuele (techniek)scholing, fysieke ondersteuning en teamontwikkeling? Ontdek hoe het bij jouzelf werkt om vervolgens te kunnen schakelen naar jouw speler, speel­sters en team. Het gaat om de nuances van het leveren van maatwerk en daar spreken wij over. Voorkennis van Action­Type is niet noodzakelijk. Heb je interesse dan ben je van harte welkom.

Docenten:

Peter Murphy heeft tijdens zijn jarenlange coachcarrière en werkzaamheden bij NOC*NSF als prestatiemanager en inrichter van het programma Mastercoach in Sports een stevige kijk kunnen ontwikkelen op hoe het er toegaat tijdens coachen en trainen bij veel sporten zoals voetbal. Gehard als volleybal wedstrijdcoach op (inter-)nationaal en Olympisch niveau staat hij een open communicatie en het delen van kennis voor. In 2007 ondersteunde hij trainer/coach Foppe de Haan en zijn Jong Oranjestaf/team in de voorbereiding op het Europese Kampioenschap in Nederland. In eerdere jaren actief voor FC Utrecht en Heerenveen. Vanaf 2010 is Murphy werkzaam bij Ajax1 voor het maken van specifiek op voetbal geente actiontype spelersprofielen en stafondersteuning alsmede trainer/coachscholing jeugd. Hij heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd in het praktisch toepassen van de ActionType benadering in voetbal. Samen met Jan Huijbers en Bennie Douwes is hij schrijver van Totaalcoachen XL en De excellerende sportcoach met Rogier Offerhaus.

Bennie Douwes studeerde aan de Rijksuniversiteit in Gro­ningen af in de econo­mische wetenschappen. Wat hem binnen en buiten zijn oorspronkelijke vakgebied altijd heeft geboeid is de ontwikkeling van menselijk potentieel. Als trainer en coach in de tafeltennissport heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend. Douwes kan bij de senioren bogen op ervaringen op nationaal en internationaal niveau, maar zijn voorliefde voor talentontwikkeling in brede zin heeft hij nooit verlaten.

In zijn dagelijkse werkwerkzaamheden richt hij zich in het bijzonder op het direct toepas­baar maken van ActionType op de sportvloer en het als coach van de coach achter de schermen ondersteunen van een aantal topsporttrajecten zoals bij betaald/ amateurvoetbal, tafeltennis en volleybal. Daarnaast is Douwes seniordocent bij de ActionType Academy en medeauteur van het boek Totaalcoachen XL.

Licentiepunten:

KNVB: 4 licentiepunten

Kosten:

  • € 150,- (excl. 21% BTW) voor leden van NLcoach
  • € 210,-  (excl. 21% BTW) voor niet-leden van NLcoach (incl. een Basis Lidmaatschap van NLcoach voor één jaar)

Het maximaal aantal deelnemers is 20 personen.

Inschrijven:

Om je in te schrijven moet je eerst inloggen of registreren. Klik hier om je in te schrijven. Na inlog of registratie verschijnt voor jou het juiste tarief (leden of niet-leden prijs) en kun je inschrijven. Ben je al ingelogd? Dan verschijnt direct het juiste tarief.

Annuleren:

Indien je onverhoopt verhinderd bent deel te nemen kan iemand anders te allen tijde jouw plaats innemen. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de start van de cursus betaal je €27,50 annuleringskosten. Bij annulering binnen twee weken voor de start van de cursus wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering dienen schriftelijk te gebeuren.

Het bericht NIEUW: Cursus ‘VoetbalType Dynamics (2 Cursusavonden: 23 en 30 mei) i.s.m. de ActionType Academy verscheen eerst op NLcoach.