Het hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond komt bijeen op zaterdag 9 november om te vergaderen op het bondsbureau in Nieuwegein.