Het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond komt bijeen op woensdag 6 november om te vergaderen op het bondsbureau in Nieuwegein.