In de eerste helft van september brengt het Hoofdbestuur wederom een bezoek aan de afdelingen. Deze bezoeken worden jaarlijks gehouden en zijn belangrijk om onze achterban te informeren over allerlei recente en toekomstige ontwikkelingen. In deze bijeenkomsten zal volop aandacht zijn voor de producten en diensten die de Tafeltennisbond de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.
Op maandag 3 september bezoekt het Hoofdbestuur de afdeling ZuidWest.