Locatie

NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht
Nederland

Deze vindt plaats op zaterdag 1 april bij
NDC Den Hommel  
Adres: Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
www.ndcdenhommel.nl

We beginnen om 10.30 uur en omstreeks 14.30 uur zullen we de bijeenkomst afsluiten. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening, inclusief voorstelronde
2. Vaststellen van de agenda, ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag bijeenkomst april 2016 en terugblik afgelopen jaar
4. Onze speciale gast: Kelly van Zon
5. Sportparticipatie
Lunch
6. Onderwerpen die vanuit de verenigingen zijn aangedragen
7. Wedstrijdsport
- Begroting toernooien
- NK Para 2017 en 2018
8. Topsport en Talentherkenning
9. Communicatie
10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
11. Afsluiting