Locatie

Huis van de Sport
Wattbaan 31
3439 ML Nieuwegein
Nederland

Aanvang
20.00 uur (onder voorbehoud)

MJBP 2017+

Poster MJBP 2017+

Jan Simons: "We moeten scherp aan de wind zeilen"