Afdelingsondersteuning

Gelre
Sven Groot, email: afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl, tel.: 06 27 09 02 61

Holland Noord
David de Gilder, email: afdelingsondersteuner@nttb-hollandnoord.nl, tel.: 06 23 24 49 08

Limburg
Ron van Enckevort, email: afdelingsondersteuner@nttblimburg.nl, tel.: 06 16 81 11 50

Midden
Gilbert Dix, email: afdelingsondersteuner@nttb-midden.nl, tel.: 030 691 03 02, 06

Noord
Matthias Dul, email: afdelingsondersteuner@nttbnoord.nl, tel.: 06 34 26 05 18

Oost
John van Hoeven, email: afdelingsondersteuner@nttb-oost.nl, tel.: 06 10 78 95 94

West
Sven Groot, email: afdelingsondersteuner@nttb-west.nl, tel.: 06 27 09 02 61

ZuidWest
In ZuidWest wordt begin januari 2018 een afdelingsondersteuner benoemd. Tot die tijd worden de taken van de afdelingsondersteuner waargenomen door Afdelingsmanager Ineke de Graaf, e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl, tel.: 06 21 28 20 52

Coördinatie
Coördinator afdelingsondersteuning: Ineke de Graaf, email: graaf@tafeltennis.nl, tel.: 06 21 28 20 52