fbpx
Selecteer een pagina

Er is een Regiobijeenkomst bij TTV Dordrecht (West) op donderdag 21 september. Meer details volgen. De meeting is voor de afdelingen West, ZuidWest en Midden. Meer details volgen.

Dit overleg wordt gehouden in de accommodatie van TTV Dordrecht, Visserstuin 7, 3319 LL Dordrecht en begint om 20.00 uur.

De globale agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Organisatieontwikkeling binnen de NTTB met
  3. Informatie vanuit de Bondsraad en het Hoofdbestuur (presentatie en hand-out)
  4. Procesoverzicht en besluitenlijn
  5. Ruimte voor discussie inclusief het stellen van vragen, uiten van zorgen en aangeven van aandachtspunten
  6. Informatie over lopende activiteiten uit het beleidsplan (presentatie en hand-out)
  7. Discussie en het beantwoorden van vooraf ingediende vragen/opmerkingen van de verenigingen
  8. Sluiting

Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen die geen betrekking hebben op de genoemde onderwerpen (agendapunt 4). Wij verzoeken u om deze vragen, indien mogelijk, vooraf in te sturen, zodat wij de volledige beantwoording ter plaatse kunnen verzorgen.

Een speciaal punt van aandacht zijn de geldende coronamaatregelen: in de huidige situatie is het mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wij vragen u wel om de reguliere maatregelen (hygiëne – afstand – niezen/hoesten in de elleboog – thuis blijven bij klachten) aan te houden. Daarnaast zien wij graag dat u na het plaatsnemen niet meer door de zaal rondloopt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Mochten na 13 september de maatregelen versoepeld worden, dan is er bij de bijeenkomsten weer iets meer “lucht en ruimte”. Mochten de maatregelen onverhoopt toch weer aangescherpt moeten worden, dan zullen wij in overleg met de gastheer van de locatie hierop inspelen en u informeren.

Om de bijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden vragen wij u om te laten weten of uw vereniging aanwezig zal zijn en, zo ja, met hoeveel personen via jong@tafeltennis.nl. Ook als u niet aanwezig kunt zijn, horen wij dat graag.

Mocht uw vereniging onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst op de hierboven genoemde datum bij te wonen dan ontvangen wij u graag op een andere datum op een andere locatie.

Hieronder treft u de informatie van alle bijeenkomsten aan.

Dinsdag 14 september         Afdelingsledenvergadering Holland-Noord, 20.00 uur, Beverwijk
(TTV Rapidity,  Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk)

Woensdag 15 september     Afdelingsledenvergadering Noord, 20.00 uur, Roden
(Hotel Onder de Linden, Brink 27, 9301 JK Roden)

Donderdag 16 september     Regiobijeenkomst voor verenigingen in Noord, Oost en Gelre

Aanvang 20.00 uur, TTV Swift, Bekkumerstraat 11, 7416 ZN Deventer

Maandag 20 september       Regiobijeenkomst voor verenigingen in Limburg en Gelre

Aanvang 19.30 uur, TTC Tegelen, Hoogstraat 38a, 5931 GC Tegelen

Dinsdag 21 september         Regiobijeenkomst voor verenigingen in West, ZuidWest en Midden

Aanvang 20.00 uur, TTV Dordrecht, Visserstuin 7, 3319 LL Dordrecht

Donderdag 23 september     Regiobijeenkomst voor verenigingen in Midden, West en Holland-Noord

Aanvang 20.00 uur, SC ’t Gooi, Kininelaantje 9, 1216 BZ Hilversum