fbpx
Selecteer een pagina

De NTTB heeft besloten tot een aanpassing van de landelijke seniorencompetitie (heren).

 

Waarom een aanpassing?
De deelname aan de tafeltenniscompetities in zijn totaliteit neemt al jaren af, ondanks een stabilisering van het ledenaantal. Onder andere de lange tijdsduur die het spelen van een wedstrijd met zich meebrengt, speelt hierin een grote rol. Het spelen, kijken of een andere rol hebben bij een wedstrijd die 4 tot 5 uur duurt ‘is niet meer van deze tijd’.

In 2016 werd een voorstel om de tijdsduur van competitiewedstrijden in de landelijke competitie te beperken door de duo-competitie in te voeren, nog voor de stemming van de agenda van de Bondsraad gehaald. Er was te veel weerstand tegen deze rigoureuze ingreep zonder het betrekken van de achterban en het doen van onderzoek vooraf. Maar de wens om de tijdsduur te beperken bleef overeind.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
Sinds 2016 zijn er meerdere onderzoeken gedaan. Spelers, oud-spelers, ex-leden en andere betrokkenen werden bevraagd. Uiteraard wil niet iedereen hetzelfde: de een wil alles houden zoals het is en de ander wil verandering. Ook zijn veranderingen doorgevoerd, zoals het huidige 7-systeem in de Eerste divisie. Behalve meningen over dit spelsysteem hebben we na enkele seizoen ook ervaringen uit de praktijk. Daarnaast zien we ook in de regio’s meer en meer spelsystemen toegepast worden waarbij de factor tijd en het inkorten van de wedstrijd een belangrijke rol speelt. Zo zijn bijvoorbeeld duo-competities in diverse regio’s ingevoerd als alternatief.

In een nieuwe poging om het spelsysteem in de landelijke seniorencompetitie (‘heren’) te veranderen is er nu gekozen voor een andere aanpak. In 2022 zijn diverse peilingen en enquêtes gedaan en klankbordsessies gehouden. Iedereen heeft de kans gekregen om mee te denken, ervaringen te delen en input te geven. Op basis van alle gesprekken, uitkomsten van het onderzoek en de toekomstvisie is een besluit genomen over aanpassing van het spelsysteem.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf de najaarscompetitie 2023 speelt de gehele Landelijke Seniorencompetitie, Eerste t/m Derde divisie, vier tegen vier op twee tafels. Elke speler speelt drie enkelspelen en er is één dubbelspel: in totaal 13 wedstrijden.

Belangrijkste voordeel van dit systeem is het behouden van het aantal wedstrijden per speler en gelijktijdig verkorten van de tijdsduur.

Vervolgstappen
Bewust is gekozen om al bij de start van de voorjaarscompetitie dit besluit kenbaar te maken zodat spelers en verenigingen de nodige tijd hebben om zich voor te bereiden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de teamsamenstellingen, het wellicht iets anders organiseren en inroosteren van de thuiswedstrijden en bijvoorbeeld het opleiden van SR3 Verenigingsscheidsrechters (voor de Eerste divisie verenigingen).

Om het mogelijk te maken dat verenigingen twee landelijke wedstrijden achter elkaar kunnen inplannen met voldoende ruimte tussen de twee wedstrijden wordt het tijdsframe waarin landelijke senioren wedstrijden mogen starten (op zaterdagen) verruimd: tussen 12:30 en 17:00 uur. 

Verder realiseren we ons dat dit gevolgen kan hebben voor verenigingen met teams in de landelijke damescompetitie, die mogelijk ook gelijk spelen met de heren. Daarom zullen we met hen op korte termijn een nieuwe klankbordsessie organiseren om de situatie en wensen te bespreken.

Meer informatie en achtergrond
Wil je meer lezen over de achtergronden dan vind je hier de uitgebreide memo waarop het besluit is gebaseerd. Hierin staat ook meer uitleg over het spelsysteem, de aandachtspunten en de kanttekeningen en een uitgebreidere beschrijving van het proces dat ten grondslag heeft gelegen aan het besluit. Lees ook het bericht van december waarin al een en ander is toegelicht en aangekondigd. Ook zie je daar de resultaten van het onderzoek.

Heb je toch nog een andere vraag? Stuur deze naar info@tafeltennis.nl. We verzamelen alle vragen en publiceren na circa twee weken een Q&A.